viernes, 18 de mayo de 2012

Quan anem a defensar el que és nostre??? No deixem que ens enganyen

El dimarts dia 22 tornarem a fer vaga. Jo la faré!!!
 Ja sabeu que a mi m'agrada dir les coses ben clares i ben lluny de fer ningun tipus de política volia que llegireu el següent. Pense que tots els pares i mares deuriem estar ben informats del que ens pot passar.El que els pot passar als nostres fills/es. Jo sóc mare i estic indignada. No sé vosaltres però tenim pendent també un possible desdoblament ja que només 2 persones votaren que no al desdoblament i s'ha proposat de nou a Inspecció Educativa.
Si no lluitem tots junts açò anirà tot a l'aire!!! Pense que ha arribat l'hora de pensar bé les coses i actuar!!!
Les coses ben clares!! I no penseu que les coses de Secundaria no ens afecten...els nostres fills/es, en un obrir i tancar d'ulls els tenim a l'institut ja!!

Per què faré vaga
El pròxim 30 de juny més de 8.000 docents interins seran cessats i no cobraran l’estiu. Més de 3.000 d’aquests docents NO tornaran l’1 de setembre al sistema educatiu.
El primer dia de classe del curs que ve el professorat es trobarà amb més alumnat en cada una de les aules, més hores lectives, menys professorat per atendre’l i amb el salari novament rebaixat.
No és una situació que motive per a donar classe i afectarà greument la qualitat de l’ensenyament, cosa que la Conselleria d’Educació nega insistentment.
Les retallades que duen a aquesta situació provenen de tres àmbits i, en resum, són aquestes:
PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
-
Portem ja dos cursos de retallades d’unitats, programes d’atenció a la diversitat, desdoblaments FP…. I per tant, de personal (i cada vegada més professors a temps parcial o compartits amb altres centres). En dos cursos s’han deixat d’ofertar 2.400 vacants en juliol.
- Retallades pressupostàries: 27 milions en 2011, entre les quals la gratuïtat dels llibres de text (7.200.000€), que se sumen als 4 milions d’euros de 2010 (gabinets psicopedagògics municipals, beques estudis universitaris, escoles i conservatoris de música…).
- No s’estan pagant les beques menjador (podria arribar a perillar el servei de menjador del centre si seguixen així; els diners de remanent van acabant-se)
 i ajudes llibres de text i les despeses de funcionament s'abonen tard.
-No s'han pagat els Bonollibres.
-No es cobreixen les baixes inferiors a 15 Dies i  des de gener, sempre queda una baixa per cobrir (de dos en cobreixen una )
- No hi ha oferta d’ocupació pública (opossicions)
- Calendari escolar: les jornades de juny i setembre deixaran de ser només de matí i s’amplien a la vesprada com la resta del curs( no sé com ho podrem soportar amb les condicions de la nostra escola; la calor ens matarà!)
PEL GOVERN VALENCIÀ
-
Decret-Llei 1/2012 (gener): retallada del 50% del sexenni per al funcionari de carrera, cessament tot el professorat interí a 30 de juny i es castiga al professorat que cau malalt. Se suma a la retallada salarial de maig de 2010, entre un 5'5 i un 7%, i a la congelació salarial des d’aleshores.
- Aquestes baixades han coincidit amb increments de l'IVA i de l'IRPF, de manera que estem perdent capacitat adquisitiva molt ràpidament i, per tant, capacitat de consum.
PEL MINISTERI EDUCACIÓ I DEL GOVERN ESPANYOL
-
Reial Decret-Llei 14/2012:
• Conselleria aplicarà al màxim l’increment en les ràtios en totes les etapes educatives, obligatòries i no obligatòries en un 20% (primària -de 25 a 30 alumnes per aula-, secundària de 30 a 36- i batxillerat -de 35 a 42).

El C.P.Pedro Alcazar podria no reobrir-se i reubicar a l'alumnat en la resta de col.legis.• També l’augment de l’horari lectiu: 25 hores en primària, 20 hores en secundària (entre 3 i 8 docents menys en els IES depenent del tamany). Només l’última mesura suposarà més de 3.000 interins al carrer i milers de desplaçaments del professorat funcionari de carrera.
• Desaparició de les reduccions de l'horari lectiu per al professorat major de 55 anys.
• No s’ofertarà més d’una modalitat de batxillerat. La conselleria ha anunciat que imposarà números clausus (12 alumnes mínim) per autoritzar una modalitat.
• Ajornament fins 2014-15 dels nous títols de FP de 2.000 hores.
• Disminució de les despeses de funcionament dels centres.
- Pressupostos de l'estat:
• Retallada pressupostària en educació del 21'9% (prop de 625 milions d'euros) respecte al de 2011.
• S'eliminen 10 programes de cooperació (dels 17 existents) amb les comunitats autònomes, programes destinats, en gran part, a ajudar l'alumnat amb problemes econòmics.
• Disminució del 80% en la partida pressupostària destinada a l’ajuda en la compra de llibres de text.
• Se suprimeix el programa Escola 2.0 per digitalitzar les aules i dotar d'ordinadors l'alumnat
• Desapareixen els quinze milions d'euros destinats a pagar matrícules universitàries a aturats.
• Supressió de programes per a la creació d'escoles infantils de 0-3 anys.
A tot això cal sumar altres mesures que ja s’estan aplicant com la no pròrroga de la jubilació LOE i l’ampliació de l’edat de jubilació o la no cobertura per als nous funcionaris de carrera des de 2010 per part de MUFACE.
TOT AÇÒ I MÉS ÉS EL QUE ENS TROBAREM L’1 DE SETEMBRE
Són mesures molt dures però el govern espanyol està preparant d’altres, com les que es contemplen en el “Programa nacional de reformas 2012” que el govern ha presentat a Brusel·les, que pretenen aplicar fins el 2015. Algunes d’aquestes mesures són:
”Mantenimiento o reducción de las retribuciones (...) medidas de control del empleo público, aumento de la jornada máxima anual ordinaria, reducción del número de liberados sindicales, eliminación de días adicionales por fallecimiento, por intervenciones, etc. (...) Intensificación del control del absentismo laboral, reducción de las compensaciones económicas y prestaciones complementarias por incapacidad temporal (...) jubilación forzosa a los 65 años con tasa de reposición nula, reducción de los permisos de libre disposición”. Altres més específiques en educació són: “incremento de la jornada laboral de los interinos”; “eliminación de actividades extraescolares”; “reducciones de plantillas”; “supresión paga extraordinaria antigüedad”; “supresion de programas y aulas de convivencia”.
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0E911A5C-F0F6-490F-8280-1AE0EDC539CE/202008/PNRDEFINITIVO.pdf
Davant d'aquesta situació FARÉ VAGA.Faré Vaga per defensar el meu lloc de treball, les meues condicions laboral i un ensenyament públic de qualitat.
Faré Vaga per evitar que totes aquestes mesures siguen aplicades en el sistema educatiu valencià.
Faré Vaga ja que amb aquesta podem, com tantes altres vegades, aconseguir que l'Administració valenciana i espanyola rectifiquen.


JO NO VULL UN FUTUR NEGRE PER A LES MEUES FILLES!!! i VOSALTRES???


També s'ha practicat la caça
Els fòssils de Don Germán
viernes, 11 de mayo de 2012

El 25 d'Abril: Dia del llibre

Amb motiu del dia del llibre ( 23 d'abril ) al cole va vindre Carme Sènia, una Conta-Contes de l'Editorial Bromera, i ens va fer una activitat.